Sedan mer än 40 år visar ”mini bob” vad den går för. Genom idén och kreativiteten, som hade sin början på 70-talet i Österrike, uppskattas ”mini bob”, eller den i Alperna så kallade ”Zipfelbob”, fortfarande av sina beundrare. Prioriteten är den samma: Ett minnesvärt äventyr för gammal och ung med en ursprunglig ”mini bob”.


"mini bob” - Varför den ursprungliga?

Framgångsrik och oförändrad sedan 1976

 

Sedan uppkomsten av ”mini bob” på 1970-talet, gick ”mini bob” igenom flera utvecklingssteg, innan den nådde fram till sin oförändrade form och perfektion, vilken den har idag.

Sedan 1976 tillverkas ”mini bob” i Tyskland i samma perfektion - redan då med hänsyn till funktion, design, hållbarhet och miljö i valet av material och produktion.

Därför förfogar ”mini bob” över en ergonomisk sätesform och ett

perfekt format styre, vilka båda sörjer för äventyr och säkerhet på samma gång, för unga likväl som för dem som har behållit barnet i sig. Tack vare styrets speciella form är ”mini bob” lättstyrd, snabb och säker att hantera på samma gång. Genom sin intuitiva hanterbarhet bereder den glädje ifrån första början.

Flera år innan ftalat förbjöds, avstod vi ifrån det vid tillverkningen av ”mini bob”. Även idag består testerna av ”
mini bob” säkerhetsanordningar utan svårigheter.

 

På nytt utmärkt genom med ”Bob.art Industry Arward 2014”

 

Kombination av vikt, hastighet, stabilitet, perfekt balans och design är likväl en garanti för ”mini bob” som för Formula 1.

 

Till skillnad ifrån de senaste bobbarna, har denna säkerhet varit med ifrån första början. Största möjliga glädje och säkerhet är garanterad.

 

 

Invented in Austria - Made in Germany

 

Sedan uppkomsten av ”mini bob” på 1970-talet, tillverkas den enbart i Tyskland. Det intygade höga krav på denna exklusiva produkt, garanterar användaren den högst möjliga säkerhet och livslängd.

En ursprunglig ”mini bob” är en kvalitetsprodukt för flera generationer, inte bara en enkel plastbobb.

 

.

pulka

 


Bli handelspartner?

Du har en butik? Eller en onlineshop?

Bli ”mini bob” handelspartner! Sälj den ursprungliga produkten...

Featured Posts