Upphovsrätt

Copyright 2015 Loeger GmbH, Tyskland Alla rätter förbehållna. Samtliga texter, bilder, grafik, ljud, animationer och videor är föremål för tysk upphovsrätt och andra tyska lagar till
skydd för immateriella rättigheter. Denna sidas innehåll får varken kopieras eller förändras i kommersiellt syfte eller ges vidare till tredje man.
Även användningen över andra hemsidor är förbjuden. Hemsidans innehåll får endast laddas ned för privat bruk och icke kommersiellt, förutsatt att alla hänvisningar till upphovsrätt, märken och andra juridiska noter lämnas oberörda, framförallt inte radera dessa hänvisningar, eller på annat vis göra icke igenkända. Alla ändringar eller bruket av hemsidans innehåll för annat syfte skadar våra rätter och är strikt förbjudet.

Märken

Såvida inget annat är angett är alla nämnda märken på ”mini bob” hemsida med lagen skyddade märken från Loeger GmbH. Det gäller framför allt för ”mini bob” märken. Dessa märken är skyddade och får varken lov att ges vidare, kopieras, ändras, eller användas på något annat vis, utan skriftligt avtal med firman Loeger GmbH.

Garanti

Våran hemsida skapades med högst möjliga noggrannhet. Även om vi utgår ifrån att innehållet på våran hemsida är stämmer, kan felaktigheter ändå förekomma. Vi ställer därför informationen till förfogande utan någon som helst försäkran eller garanti, varken uttryckligen eller underförstådd.
Uteslutna är även alla underförstådda garantier beträffande handelskapacitet, lämplighet för särskilda ändamål, eller icke förekommande kränkning av lag eller patent. Vi ansvarar inte för skador som direkt eller indirekt uppstår i användning av denna hemsida, såvida denna inte är avsiktlig eller av grov oaktsamhet ifrån vår sida. Framför allt ansvarar vi inte för att vår hemsida med dess innehåll, liksom servern är fria ifrån virus. Vi hänvisar även till att vi inte övervakar hemsidor och deras innehåll till vår hemsida.

klagomålsförfaranden

EU-kommissionens plattform för tvistlösning online: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Licensrättigheter

Loeger GmbH önskar presentera sig med en innovativ, samt informativ internetsida. Så med önskar vi er ett trevligt besök på vår hemsida. Erhållna immateriella rättigheter, såsom patent, märken och copyright är skyddad och genom denna hemsida beviljas ingen licens för användning av Loeger GmbH.s immateriella rättigheter.

Felaktigheter och ändringar i all information på denna hemsida förbehållen.

All information och alla erbjudanden på vår hemsida kan komma att ändras. Skulle viss information inte vara aktuell ber vi om ursäkt, då informationen på vår hemsida inte nödvändigtvis parallellt korrigeras.

disclaimer

Ansvarande för innehåll

Vår sidas innehåll skapades med högst möjliga noggrannhet. Vi garanterar dock inte för riktighet, fullständighet eller aktualitet.
Som tjänsteleverantör är vi enligt TMG (den tyska lagen för telekommunikations media) § 7 Punkt 1 ansvariga för vårat eget innehåll på dessa sidor efter allmän lag. I enlighet med TMG §§ 8-10 är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller sparad information ifrån främmande källor eller att ta reda på information skulle kunna tyda på olaglig verksamhet.
Förpliktelse att radera eller spärra användning av information, i enlighet med den allmänna tyska lagen, förblir oberörd. Skuldsättning är dock först möjlig i och med kännedom om konkret lagöverträdelse. Vid kännedom av konkret lagöverträdelse tar vi bort dessa innehåll omedelbart.

Ansvarig för länkar

Vårat erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser, på vilka vi inte har något inflytande. Därför kan vi inte heller garantera för dessa innehåll. För innehåll kopplat till vår webbplats ansvarar leverantören eller operatören av den ursprungliga sidan.
Länkade sidor prövades på möjlig lagöverträdelse ifrån första början. Vid denna tidpunkt visades det inga tecken på lagöverträdelse. En permanent kontroll av länkade webbplatser är dock utan konkret stöd inte rimlig för lagöverträdelse. Vid kännedom av kränkningar kommer vi omedelbart att ta bort sådana länkar.

Upphovsrätt

Information och verk skapat av dessa webbplatser är föremål för tysk upphovsrätt. Duplicering, bearbetning, distribution och var form av nyttjande bör först skriftligt erhålla om godkännande av upphovsmannen eller skaparen. Nedladdningar och kopior ifrån dessa sidor är endast för privat ändamål, och inte tillåtet i kommersiellt syfte.
Såvida innehållet på denna webbplats inte skapades av operatören tags det hänsyn till tredje mannens upphovsrätt. I synnerhet utmärks innehåll ifrån tredje man med den ursprungliga operatören. Skulle du trots allt lägga märka till en kränkning av upphovsrätt ber vi om motsvarande hänvisning. Vid kännedom om kränkning av upphovsrätt kommer vi omedelbart att ta bort denna sortens innehåll.

Adress Loeger GmbH
Hauptstr. 57
82327 Tutzing
Tyskland
Telefon +49 (0)8158 92101
Fax +49 (0)8158 7288
Representerande Chef Siegmund Löger
Registered office and court Munich HRB no. 54019
E-Mail info@mini-bob.com
Skatteidentifikation
USt-IdNr.: DE128234280