1990-talet

 

Det var barnen på 1980-talet som etablerade "mini bob" som sportredskap och idrottsgren. Allt snabbare och mer våghalsigt drog de ned för backarna. Man träffades med vänner, men inte för att åka släde, utan för bobbtävlingar. Här åktes det med "mini bob" ned för spärrade slädbackar, genom skog samt avfarts- och slalomlopp.

 

Vid millennieskiftet grundades de första föreningarna för "mini bob" / "Zipflbob" och de första professionella loppen startades.

 

Här går det tillbaka till 1970-talet