Idén

Idén uppstod på 1970-talet i Kitzbühel i Österrike. Kolspadarna tjänade som idé för den senare grundformen.

Vid den tiden åkte barn i Österrike kana ned för bergen med alla möjliga sorters grejer och som minne av den egna barndomen i Österrike, där man gärna åkte kana med kolspade med skaftet framåt, uppstod idén att framställa ett idrottsredskap, med vilket så väl gammal som ung skulle kunna ha glädje av.

Från kolspade till ”mini bob”

Utvecklingen

Förlopp 1975

Efter flera övervägningar och upplägg för möjlig form, behövdes ett material som inte bara gick att åka kana med i snön, utan även tålde -40 °C till 40 °C.

Högsta mål var ett idrottsredskap, lika lämpligt för barn som för vuxna. För att uppnå detta behövde den framtida ”mini bob” vara robust och hållbar, samt lätt och hanterbar.

En  träsnidare ifrån Oberammergau i Bayern snitsade då formen för prototypen. Då plast på 1970-talet tidens material var, experimenterade man mycket med detta. Bara få firmor var i stånd att framställa en sådan komplex form. På denna tid var slädar enbart gjorda av metall och trä. ”mini bob” skulle på så vis bli en förebild för alla pulkor och bobbar här efter. Efter flera experiment på material och efter flera teståkningar kom man till sist fram till den mest lämpliga sortens plast, HD-PE.

Sedan 1976 produceras och säljs  ”mini bob” i nära på oförändrad form. Genom uppskattningen av ”mini bob”, har den även, vart efter region, fått smeknamnen ”Zipflbob”, ”Zipfelbob” eller ”Zipfybob”, och är eftertraktad allt sedan flera generationer tillbaka.

Siegmund Loeger och ”mini bob”

Berättelsen

Hur den numera 40 år gamla berättelsen fortsatte med framgång läser du här